Exhibit Gallery
Lily E. Smernou
STELLAR ART AWARD
Atlanta, Georgia, USA